Букачівська територіальна громада

Івано-Франківська область

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–КВІТЕНЬ 2021 РОКУ

Дата: 08.06.2021 09:38
Кількість переглядів: 186

Фото без опису

(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)

Короткий огляд
Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 квітня 2021р. становила 1357,9 тис. осіб, з них 604,3 тис. проживали у міській місцевості, 753,6 тис. – у сільській. Упродовж січня–березня 2021р. кількість жителів зменшилась на 3192 особи. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 3451 особу, водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 259 осіб.
Кількість живонароджених у січні–березні 2021р. становила 2536 осіб, померлих – 5987 осіб проти 2697 та 4525 осіб відповідно у січні–березні 2020р.

Доходи населення
 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–квітні 2021р. становила 184,7 тис. осіб.
У січні–квітні 2021р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників становив 11184 грн, що на 24,8% більше, ніж у січні–квітні 2020р.
Найвищий рівень заробітної плати в області спостерігався у виробництві електричного устатковання, на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, у сфері транспорту, фінансовій та страховій діяльності, виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції,
сільському господарстві, добувній промисловості і розробленні кар’єрів, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітки працівників перевищили середній показник по області на 30,1% – у 1,5 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у будівництві, сфері операцій з нерухомим майном, металургійному
виробництві; виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (не перевищували 64,1% середнього показника по області).
Індекс реальної заробітної плати по області у січні–квітні 2021р. порівняно порівняно з аналогічним періодом 2020р. становив 115,3%.
Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій (юридичних осіб, активних на початок року, з урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 травня 2021р. склала 40,3 млн.грн, або 1,8% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2021р. Протягом квітня 2021р. сума заборгованості збільшилась на 7,4%.
Станом на 1 травня 2021р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів відсутня.
Основна частка суми боргу із виплати заробітної плати припадала на сферу транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (45%) та промисловість (43%).

Роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–квітні 2021р. склав 9643,8 млн.грн, що у порівнянних цінах на 16% більше від обсягу січня–квітня 2020р.

Капітальні інвестиції

За січень–березень 2021р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1556,1 млн.грн капітальних інвестицій. Основну частку капітальних інвестицій (98,2% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи. Обсяг капітальних інвестицій порівняно з січнем–березнем 2020р. зріс на 47,5%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–квітні 2021р. порівняно з січнем–квітнем 2020р. становив 94%, у т.ч. у підприємствах – 89%, у господарствах населення – 97,5%.
У січні–квітні 2021р. реалізовано на забій 41,3 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 4,3% більше порівняно з січнем–квітнем 2020р., вироблено 95 тис.т молока (на 3,7% менше) та одержано 87,2 млн.шт яєць (у 2 рази менше).
За розрахунками, на 1 травня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 130,1 тис. голів (на 5,3% менше, ніж на 1 травня 2020р.), у т.ч. корів – 78 тис. (на 4,9% менше); свиней – 315,8 тис. голів (на 2% менше), овець та кіз – 34,4 тис. (на 2,5% менше); птиці всіх видів – 3473,4 тис. голів (на 23,1% менше);
Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами, у січні–квітні 2021р. порівняно з січнем–квітнем 2020р. знизився на 1,8%, у т.ч продукції рослинництва – на 5,1%, продукції тваринництва – зріс на 1,9%.
На 1 травня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 93,5 тис.т зерна, що на 32,8% більше, ніж на 1 травня 2020р.

Промисловість

У квітні 2021р. порівняно з попереднім місяцем та квітнем 2020р. індекс промислової продукції склав відповідно 99,2% та 118,4%, за підсумками січня–квітня 2021р. – 108,7%. У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем–квітнем 2020р. індекс промислової продукції становив 97,1%, переробній – 113,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 116,7%.
Збільшення випуску продукції проти січня–квітня минулого року одержано у добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів у 1,7 раза, машинобудуванні – у 1,6 раза, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 31,1%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 19,8%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 19,4%, виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – на 17,8%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 12,1%, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 5,1%.
Водночас спостерігалося зменшення випуску продукції у добуванні сирої нафти та природного газу на 3,1%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 19,9%.

Підприємствами області у січні–квітні 2021р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 19,5 млрд.грн.

Будівництво

У січні–квітні 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 774,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–квітні 2021р. порівняно з січнем–квітнем 2020р. становив 97,4%.
Зведення будівель у січні–квітні 2021р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилося на 10,3%, у тому числі нежитлових – на 26,1%. Водночас зведення будівель житлових збільшилося на 9,9%. Індекс будівництва інженерних споруд склав 108,8%.
У січні–березні 2021р. прийнято в експлуатацію 118,8 тис.м 2 загальної площі житлових будівель нового будівництва, що на 21,5% менше порівняно з січнем–березнем 2020р.

Транспорт

У січні–квітні 2021р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено4785,3 тис.т вантажів, що на 8,5% більше, ніж у січні–квітні попереднього року.
Послугами пасажирського транспорту скористалось 14,4 млн. пасажирів, що на 8,9% менше, ніж у січні–квітні 2020 року.
Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 194,6 млн.пас.км, що на 4,1% менше обсягу відповідного періоду попереднього року.

Зовнішня торгівля

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–березні 2021р. становили 264,2 млн.дол. США, імпорту – 184,4 млн.дол. США.
Порівняно з відповідним періодом попереднього року обсяги експорту збільшилися на 40,5%, імпорту – на 21,9%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 79,8 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,43.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу (ЄС) становив 154,8 млн.дол. США або 58,6% від загальнообласного обсягу експорту та збільшився у порівнянні з січнем–березнем 2020р. на 43,3%.
Обсяги експорту послуг підприємствами і організаціями області у І кварталі 2021р. порівняно з попереднім роком збільшилися на 3%, імпорту – на 24,9% і становили відповідно 20,1 та 5,8 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 14,3 млн.дол. США.
Питома вага країн ЄС у загальнообласних обсягах експорту послуг становила 72%, імпорту – 88,3%.

Споживчі ціни

За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін у квітні 2021р. порівняно з попереднім місяцем як в області, так і в Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) становив 100,7%, з початку року – 104,6% та 104,8% відповідно.

http://www.ifstat.gov.ua/men2016/RESPONDENTAM.HTM


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь